دستورالعمل جدید رییس قوه قضاییه

Posted by: tamasco
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, حفاظت فنی و بهداشت کار, طب کار, مشاغل سخت و زیان آور

دستورالعمل مورخ : ۱۳۹۹/۷/۳۰ رییس قوه قضاییه
نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
دستورالعمل مورخ : ۱۳۹۹/۷/۳۰ رییس قوه قضاییه
نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

 

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید