چند نکته مهم در خصوص پایه‌ سنوات

Posted by: tamasco
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, جبران خدمت

– پایه سنوات به کارکنان همه کارگاه ها ( حتی کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل ) تعلق میگیرد
– پایه سنوات به کارگران قراردادی هم تعلق میگیرد
– پایه سنوات به همه سطوح مزدی ( اعم از حداقل دستمزد و سایر سطوح ) تعلق میگیرد
– پایه سنوات برای کارگرانی که در پایان هرسال تصفیه حساب کامل کرده اند، صرفا از ابتدای سال ۱۳۹۲ تعلق میگیرد
– رقم پایه سنوات ( ظرف ۷ سال گذشته ) از روزانه ۳.۰۰۰ ریال تا روزانه ۵۸.۳۳۳ ریال متفاوت بوده است
– مبلغ پایه سنوات در سالگرد استخدام به کارگر تعلق میگیرد
-مبلغ پایه سنوات جزء مزد و حقوق محسوب می شود و در ابتدای سال شمسی مشمول افزایش می شود
– در هر سالگرد استخدام ، مبلغ پایه سنوات قبلی حفظ شده و پایه سنوات سال جدید به آن اضافه می شود

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید