مرخصی فوت و ازدواج

Posted by: tamasco
Category: مرخصی ها
مرخصی فوت و ازدواج شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : مرخصی فوت بستگان درجه یک و ازدواج چند ساعته؟
۳ روز ۷:۲۰ ساعتی؟
یا براساس مدت شیفت ما مثلا ۸:۵۰ یا اگر پرسنل حراست باشن که ۱۲ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحتن، ۳تا ۱۲ ساعت ؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید