فوق العاده بدی آب و هوا

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, طبقه بندی مشاغل

سوال : افزایش فوق العاده بدی آب و هوا بر چه مبنایی‌ است و چگونه باید افزایش پیدا کند ؟

پاسخ از استاد بصیر:
فوق العاده بدی آب و هوا جزء آیتم های متداول طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار نیست و قاعدتا تابع مقررات و دستورالعمل های داخلی کارگاه مورد نظر می باشد .
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد
در برخی از کارگاهها در طرح طبقه بندی مشاغل خود ، عدد ثابتی را تحت عنوان فوق العاده بدی آب و هوا برقرار میکنند و بعد از سالها ممکن است با افزایش تورم آن را افزایش دهند .
در برخی از کارگاهها نیز ، فوق العاده بدی آب و هوا را به درصدی از مزد شغل ربط میدهند که با افزایشات سالانه ، طبیعتا آن هم افزایش می‌یابد .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید